ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πρέπει να προστατεύσουμε το δώρο του Θεού που λέγεται Υμηττός και παράλληλα να δημιουργήσουμε περισσότερο πράσινο εντός του αστικού ιστού. Ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Δήμος μας είναι το σπίτι μας.

Και το σπίτι μας είναι καθρέφτης του εαυτού μας. Και πρέπει με κάθε τρόπο –και σε αυτό μπορεί να συμβάλει ο καθένας από μας ξεχωριστά- να ενισχύσουμε τις δομές και τις δράσεις για να κάνουμε τον δήμο μας υπόδειγμα καθαριότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα.